Slikarstvo

Ultra-realistične slike na zidu.

Blog slika Ultra-realistične slike na zidu.

Kada pogledate ove fotografije da li bi pomislili da se radi o 3D slikama a ne o pravim ljudima koji stoje ispred zida? Slike su toliko realno naslikane da bi verovatno pokušali da dotaknete devojku koju je naslonjena na zid ili da joj tražite broj telefona. Najviše iznenađuje to da je umetnik koristio samo svoje ruke i boje da bi napravio ovakva neverovatna umetnička dela.

Syndicate content