Da li se dopada tebi ono što i meni?

Kada nam se dopada određeni proizvod, da li mislimo da će se dopasti i drugima? A kada verujemo da se drugima sviđa određeni proizvod, da li će se svideti i nama? Nova studija objavljenja u časopisu koji se bavi proučavanjem potrošača (Journal of Consumer Research) pokazuje da su ova dva pitanja fundamentalno različita.

"Odgovor na prvo pitanje (Da li će se dopasti drugima?) zahteva da ljudi krenu od svojih preferencija za proizvode, koje zovemo projekcija," kažu autori članka, Caglar Irmak (Univerzitet Južne Karoline), Beth Vallen (Univerzitet Lojola) i Sankar Sen (Baruh koledž). Drugo pitanje (Ako se drugima dopada, da li će meni?) čini da se ljudi prvo zamisle o preferencijama drugih i onda donose odluku da li im se dopada proizvod ili ne, što se zove "introjekcija."

Autori kažu da različiti psihološki procesi podležu projekciji i introjekciji. "Naročito, pokazujemo da se donošenjem svog mišljenja o proizvodu pre nego što pomislimo o preferencijama drugih, kao u projekciji, afirmiše koncept jedinstvenosti osobe." Ovo zauzvrat, oslabljuje težnju ka jedinstvenosti i vodi potrošače ka viziji da će se drugima dopasti ono što se dopada i njima.

U svojim studijama, autori su učesnicima pokazali reklame za jedan od dva nova tehnološka proizvoda koji se još nisu pojavili na tržištu. Jedna grupa učesnika prijavila se za stanje projekcije, iznela svoje preferencije za proizvod i onda procenila preferencije drugih. Druga grupa koja je dodeljena za stanje introjekcije, procenila je preferencije drugih i onda iznela svoje preferencije. Zatim je izmerena potreba učesnika za jedinstvenošću.

"Ako se upoznamo sa preferencijama drugih pre nego što formiramo svoje, u sladu sa time težimo da sačuvamo našu jedinstvenost menjanjem svojih preferencija prema proizvodu," kažu autori. "Međutim, ako već imamo mišljenje o proizvodu, u redu smo sa time da nas drugi slede."

  • Blog slika Da li se dopada tebi ono što i meni?

Komentari

Postavite novi komentar

CAPTCHA
Radi sprečavanja automatski generisanih komentara, pre slanja vašeg komentara unesite u polje karaktere koje vidite na slici.
Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.