I-LIMB Pulse. Bionička ruka koja podnosi teret do 90 kilograma.

Touch Bionics je unapredio svoju bioničku I-Limb Ruku sa modelom koji omogućava kontrolisanu snagu stiska, minijaturizovane komponente i čvrstu aluminijumsku konstrukciju koja može da izdrži teret do 90 kilograma.

I-Limb Pulse koristi elektronske pulseve visoke frekvencije da pokrene svaki od motora prstiju da postepeno sužavaju hvat na objekte i tako omogućava korisnicima da vrše svakodnevne radnje kao što su vezivanje pertli ili upotrebu kaiša. Ovo daje korisnicima bolju kontrolu nad kompleksnim pokretima hvata.

Sa nizom automatskih funkcija koje omogućavaju različite kombinacije načina hvata i položaja prstiju koje mogu aktivirati korisnici, i-Limb Pulse nudi visok stepen fleksibilnosti svojim korisnicima. Šabloni hvata uključuju uperivanje kažiprstom, precizan stisak, periferno držanje ključa, hvat sa tri prsta.

Pomoću bluetooth softvera BioSim prostetičari i po prvi put korisnici mogu izabrati funkcije i koristiti strategije koje njime najviše odgovaju.

Modeli bioničkih ruku koriste slabe signale na površini kože (mioelektrične impulse) koje stvaraju mišići u preostalom delu ruke i osećaje koji se vezuju za "fantomske udove" da pokrenu nezavisne motore prstiju na bioničkoj ruci.

Elektrode koje se postavljaju na površini kože hvataju ove signale. Uz trening, pacijenti mogu da generišu impulse koji pobuđuju ruke da izvršavaju pokrete prstima kao što su upiranje kažiprstom, korisno za rad sa tastaturom, brojčanik za biranje broja telefona, upotrebu automata za novac i za druge svakodnevne potrebe.

 


  • Blog slika I-LIMB Pulse. Bionička ruka koja podnosi teret do 90 kilograma.
  • Blog slika I-LIMB Pulse. Bionička ruka koja podnosi teret do 90 kilograma.
  • Blog slika I-LIMB Pulse. Bionička ruka koja podnosi teret do 90 kilograma.
  • Blog slika I-LIMB Pulse. Bionička ruka koja podnosi teret do 90 kilograma.

Komentari

Postavite novi komentar

CAPTCHA
Radi sprečavanja automatski generisanih komentara, pre slanja vašeg komentara unesite u polje karaktere koje vidite na slici.
Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.