Nokia. Pametni telefon koji se sam puni.

Kako vam zvuči pomisao da više ne morate dopunjavati bateriju vašeg mobilnog telefonu već pustiti da telefon tu odgovornost preuzme na sebe? Zahvaljujući novim trendovima u tehnologiji koji omogućavaju snabdevanje energijom bežičnim putem, istraživači kompanije Nokia razvili su nove načine za napajanje mobilnih uređaja koristeći radio talase iz okruženja ili kinetičku energiju.

Za pretvaranje elekromagnetnih talasa u struju Nokia je razvila uređaj koji koristi širokopojasnu antenu i dva kola. Antena i kolo prijemnika su dizajnirani tako da registruju širok opseg frekvencija od 500 megaherca do 10 gigaherca i zatim ovo kolo konvertuje elektromagnetne talase u električnu energiju, dok je drugo kolo dizajnirano da pohranjuje ovu struju u bateriju i tako je puni

Cilj kompanije Nokia je da telefoni mogu da sakupe oko 50 milivati energije. Trenutno prototipi mogu da sakupe do 5 milivati energije ali da bi telefoni radili u modu pripravnosti, neograničeno i bez potrebe za klasičnim dopunjavanjem potrebno je sakupiti barem 20 milivati energije.

Nokija je podnela zahtev za patentiranje telefona koji će se puniti koristeći kinetičku energiju.

Nokia radi na telefonu u kome su teže komponente poput kola radio predajnika i baterije poduprete čvrstim okvirom koji se može kretati duž dva skupa šina, jedne omogućavaju da se kreće gore i dole a druge levo i desno.

Pruge pizoelektričnih kristala postavljenje su na kraju svake šine i generišu struju kada se nađu pod pritiskom rama. Dok korisnik telefona hoda ili pomera telefon na neki drugi način ti pokreti generišu elektricitet koji puni kondenzator koji zatim puni bateriju.

Komentari

Postavite novi komentar

CAPTCHA
Radi sprečavanja automatski generisanih komentara, pre slanja vašeg komentara unesite u polje karaktere koje vidite na slici.
Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.