Akupunktura umanjuje strah od odlaska kod zubara.

Na osnovu istraživanja objavljenih u časopisu Akupunktura u medicini, akunpuktura može umiriti veoma zabrinute stomatološke pacijente kako bi dobili neophodan tretman.

Poseta zubaru izaziva strah i nervozu kod približno jedne od 20 osoba, što dovodi do izbegavanja odlaska kod zubara, stanje poznato pod nazivom odontofobija. Na osnovu istraživanja, jedna trećina pacijenata pokazuje umerenu anksioznost kada se radi o stomatološkom tretmanu. Autori članka zasnovali su svoja istraživanja na osnovu 16 žena i četiri muškarca sa liste od osam stomatoloških ordinacija.

Svaki od pacijenata je bio umereno ili vrlo zabrinut o odlasku kod zubara na tretman, što je ocenjeno važećim upitnikom-BAI (Bekova lestvica anksioznosti-Beck Anxiety Inventory)koji se koristi za merenje stepena anksioznosti pojedinca. Svi pacijenti imali su po 40 godina i pokušavali su da reše ovaj problem koji kod nekih postoji između dve i 30 godina.

BAI skor procenjen je pre i nakon pet minuta tretmana akupunkturom, ciljanjem dve specifične akupunkturne tačke (GV20 and EX6) na vrhu glave.

Akupunktura je sprovedena od samih stomatologa od kojih su svi članovi Britanskog društva za dentalne akupunkturu.

Prosečan BAI skor od 26.5 spustio se na 11.5 i svih 20 pacijenata bilo je u mogućnosti da se podvrgne planiranom tretmanu, dok je ranije to bio slučaj samo kod šest njih-i onda samo delimično i posle mnogo truda od strane zubara i pacijenta.

Autori naglašavaju da je nekoliko pokušaja bilo da se pobedi ova vrsta anksioznosti, uključujući sedative, tehnike opuštanja, bihevioralne terapije, biofidbek, i hipnozom. Istraživanja pokazuju da ovi načini pomažu, ali su vremenski zahtevni i zahtevaju znatne nivoe psihoterapeutskih veština, ako se dobro primene.

Oni upozoravaju da su potrebna dalja proučavanja koja bi potvrdila  korist od akupunkture u ovakvim slučajevima, ali navode da akupunktura "može da ponudi jednostavan i jeftin metod lečenja"

  • Blog slika Akupunktura umanjuje strah od odlaska kod zubara.

Komentari

Postavite novi komentar

CAPTCHA
Radi sprečavanja automatski generisanih komentara, pre slanja vašeg komentara unesite u polje karaktere koje vidite na slici.
Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.