SLEEP APNEA - sindrom modernog doba

Do pre možda 15-ak godina za ovu bolest malo se znalo ili ne bar u tolikoj meri kao danas. Sam termin ''sleep apnea'' nastao je od dve reči, grčke i engleske, čije je značenje prestanak disanja u toku noći.

Bolest uopšte nije bezazlena, jer ako se ne otkrije na vreme i ako se pacijent ne leči adekvatno ishod bolesti može biti fatalan.

U budnom stanju se bolje diše nego tokom spavanja. U spavanju se povećava otpor protoku vazduha u gornjim disajnim putevima i smanjuje se minutna ventilacija kao i ventilacioni odgovor na hipoksemiju i na hiperkapniju. Obično se ovaj sindrom ispoljava hrkanjem, često sa zastojima u disanju i znacima napornog disanja, tokom spavanja, kao i različitim problemima koji se javljaju tokom dana. Dnevna pospanost koja se javlja kod odraslih, a kod dece otežano učenje, promene u ponašanju (hiperaktivnost i agresivnost), sistemska hipertenzija, i plućno srce u najtežim slučajevima.

Faktor rizika za nastajanje ''sleep apenee'' su gojaznost , preteranje konzumiranje alkohola, pušenje, noćni rad, stres. Procentualno obolevaju više muškarci (24%) u odnosu na žene (9%).

Rezultati brojnih kliničkih ispitivanja nedvosmisleno ukazuju na to da se kod osoba sa poremećajem disanja tokom spavanja najčešće javlja hipertenzija. Bolesnici sa sistemskom hipertenzijom čiji krvni pritisak ne opada u dovoljnoj meri tokom noći su u povećanom riziku od oštećenja kardiovaskularnog sistema. Ukoliko se na vreme ne leči može dovesti do cerebrovaskularnog insulta ili infarkta miokarda.

Pojava plućne embolije i tromboza dubokih vena sa većom učestalošću se viđaju kod bolesnika sa poremećajem disanja tokom spavanja. Kod njih su u krvi povišeni nivoi inhibitora aktivacije plazminogena-1 (PAI-1), fibrinogena, kompleksa trombin-antitrombin i D-dimera. Osim toga, ponavljana nagla povišenja krvnog pritiska tokom noći kod bolesnika sa ''sleep apneom'' praćena su razvojem hipertrofije leve komore, što je dobro poznat faktor rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Hipoksemija koja je često posledica poremećaja disanja tokom spavanja, takođe može da pokrene zapaljenski odgovor i tako dovede do povećanog oslobađanja niza medijatora inflamacije (C-reaktivni protein, fibrinogen, interleukin 6 i adhezionih molekula), koji imaju ulogu u oštećenju endotela i razvoju bolesti koronarnih arterija.

Prema rezultatima nekih istraživanja izgleda da su srčane aritmije češće u onih bolesnika koji imaju teške hipoksemije tokom REM (Rapid Eye Movement) faze spavanja.

Znači ''sleep apnea'' nije uopšte bezazlena boloest. Svako jače hrkanje tokom noći, ne kvalitetan san, dnevna pospanost, naročito ako vam se desi da zadremate za volanom automobila, već je dovoljan znak da se urade  klinička ispitivanja. KCS - institut za plućne bolesti i Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici već imaju poprilično iskustvo u lečenju ''sleep apnee''.

Najefikasnije istovremeno i najoptimalnije sredstvo za lečenje ''sleep apnee'' je upotreba CPAP (Continous Positive Airway Pressure) aparata, koji ne dozvoljava da dođe do apnee, odnosno zatvaranja gornjeg disajnog puta, jer se pod pozitivnim pritiskom preko nosne maske ubacuje vazduh u disajne puteve čuvajući ih od kolapsa. Ova vrsta terapije primenjuje se tokom dužeg perioda, u većini slučajeva i do kraja života.

 

  • Blog slika SLEEP APNEA - sindrom modernog doba

Komentari

Postavite novi komentar

CAPTCHA
Radi sprečavanja automatski generisanih komentara, pre slanja vašeg komentara unesite u polje karaktere koje vidite na slici.
Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.